Błędy w tłumaczeniu – poprawiać czy nie?

Powiemy w tym wpisie kilka słów o błędach w tekstach do tłumaczenia, które niekiedy się trafiają i pojawia się pytanie co z nimi zrobić. Udawać, że ich nie ma, by tłumaczenie było takie jak oryginał czy jednak poprawiać? Nie będziemy tutaj mówić o uwierzytelnionych tłumaczeniach, ale jedynie o tłumaczeniach tekstów użytkowych, reklamowych, technicznych.

Podstawowy cel każdego tłumaczenia to nie tylko oddanie znaczenia oryginału, ale również oddanie formy tekstu wyjściowego, by jego działanie na odbiorcę było takie samo. Jeśli rosyjskojęzyczny tekst instrukcji mówi o tym w jakiej temperaturze trzeba prać konkretne produkty, tekst w języku polskim musi odbiorcy dać dokładnie takie same informacje. Wszelkie błędy merytoryczne w oryginalne oddane tak samo w przekładzie mogą niestety mulić również kolejnego odbiorcę.

Co robić w takiej sytuacji?

Jestem zdania, że należy takie fragmenty poprawić, ponieważ za tekst odpowiada właśnie tłumacz i to on świadczy o tym jaka jest znajomość języka, z którego dokonane będzie tłumaczenie. Oczywiście trzeba pamiętać, że dana osoba jest tłumaczem a nie redaktorem tekstu. Jednak jeśli są tam drobne błędy stylistyczne czy merytoryczne warto je poprawić, by w języku docelowym treść brzmiała poprawnie. Jeśli jednak pojawia się kiepskiej jakości tekst, gdzie tych błędów jest już bardzo dużo to tłumacz tak naprawdę nie powinien go w ogóle przyjmować, wcześniej powinna być dokonana redakcja, a potem dopiero przełożenie na inny język.

Błędy w tłumaczeniach

Tłumacz ma tylko wykonać dobrze swoje zadanie i nie może wymieniać słów, ponieważ jego zdaniem będą inne słowa lepiej pasować, nie może również dopisywać nowych treści. Jeśli coś wydaje się, że nie będzie zrozumiałe dla odbiorcy uwagi można dodać w nawiasach albo w przypisach, natomiast samemu nie można zmieniać tekstu. Jeśli pojawiają się błędy np. z datą czy nazwiskiem tłumacz powinien dokonać tłumaczenia zgodnego z oryginałem, jednak może dodać informację w komentarzu, że z kontekstu wynika iż jest tam błąd i ten fragment powinien być weryfikowany przez autora.

Czasami pojawiają się sytuacje, w których ten wydźwięk tekstu będzie trzeba zmienić, ponieważ tylko dzięki temu odbiorca otrzyma taki tekst jaki będzie dla niego zrozumiały. Często wygląda to tak w przypadku tekstów reklamowych, które jak wiadomo mają swoją specyfikę i ich oddanie w języku odbiorcy tak by były zrozumiałe nie będzie zadaniem prostym. Również w sytuacji, gdy zlecający tekst sam daje nam wolną do dokonania drobnych zmian będzie można takowe wprowadzać.

Story Page