Czy Ameryka powinna dbać o języki inne niż angielski?

Język ma tę szczególną cechę, że zarówno łączy, jak i dzieli ludzi. Zbiorowe poczucie przynależności zbudowane wokół wspólnego języka daje ludziom poczucie tożsamości i wspólnoty, niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie się znajdują. Jednak różnice językowe często służą jako bariery kulturowe między grupami. W Stanach Zjednoczonych Ameryki różnice te mogą często powodować starcia na tle ideowym.

Ameryka, jako naród mieszany społecznie i tygiel kulturowy, jest wyjątkowym wyjątkiem na świecie. Według Pew Research Centerw Stanach Zjednoczonych mieszka więcej imigrantów niż w jakimkolwiek innym kraju, a mimo to tylko 1 na 5 Amerykanów mówi w języku innym niż angielski. Podczas gdy kraje takie jak Rosja czy Indie mają ponad 20 języków urzędowych, Stany Zjednoczone nie mają żadnego. Fakty te skłaniają do postawienia następującego pytania: Czy Amerykanie powinni dbać o języki inne niż angielski? Przeprowadziliśmy ankietę wśród ponad 1000 Amerykanów, aby poznać ich zdanie na ten temat.

Kluczowe wnioski

Amerykanie uważają, że powinni uwzględniać inne języki

Język może być drażliwym tematem w Stanach Zjednoczonych. Według naszej ankiety 3 na 4 Amerykanów uważa, że Stany Zjednoczone powinny mieć język urzędowy. Jednocześnie 70% z nich uważa, że Ameryka powinna lepiej dostosować się do innych języków.

Jeśli chodzi o konkrety, 70% ankietowanych Amerykanów pomogło osobom, których język angielski nie jest językiem ojczystym, przetrwać ich dzień. Mimo to, 3 na 5 respondentów uważa, że osoby nieanglojęzyczne są w stanie przetrwać dzień nawet bez znajomości języka, zarówno dzięki uprzejmości, jak i innym osobom nieanglojęzycznym w całym kraju.

Przystosowanie do głosowania

Ustawa Voting Rights Act wymaga, by stany zapewniły materiały wyborcze w językach mniejszości, zgodnie z ostatnim spisem powszechnym. Języki te są jednak ograniczone do Indian Amerykańskich, Azjatów, rdzennych mieszkańców Alaski oraz obywateli pochodzenia hiszpańskiego. 70% Amerykanów zgadza się, że karty do głosowania i inne materiały wyborcze powinny być dostępne w innych językach, podobnie jak usługi agencji rządowych.

Zakwaterowanie w firmach publicznych i prywatnych

Prawie 3 na 4 (70%) ankietowanych Amerykanów uważa, że wymagane usługi, takie jak usługi użyteczności publicznej, powinny uwzględniać wiele różnych języków, ale tylko 2 na 5 uważa, że takie wsparcie powinno istnieć w wybranych miejscach, takich jak restauracje.

Plusy i minusy dostosowania się do innych języków

Większość respondentów (54%) uważa, że uwzględnienie innych języków pomogłoby promować równość i sprawiedliwość wśród ludzi mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Zachęcając do tworzenia amerykańskiego tygla językowego, respondenci uważają, że moglibyśmy lepiej zwalczać dyskryminację i rasizm.

Jednak jedna trzecia (33%) twierdziła, że programy wielojęzyczne spowodują wzrost podatków, a niepoważne wydatki rządowe to kolejny powód do niepokoju. 32% respondentów stwierdziło nawet, że uwzględnienie języków innych niż angielski spowodowałoby, że kraj stałby się mniej "zjednoczony".

Prawie 2 na 5 respondentów twierdzi, że przeszkadza im, gdy słyszy w miejscach publicznych język inny niż angielski. Prawie połowa z nich nawet krytykowała lub była świadkiem krytykowania kogoś za mówienie w innym języku.

Co więcej, 20% uważa, że uwzględnienie innych języków zaszkodzi rodzimym użytkownikom języka angielskiego, przede wszystkim poprzez zmniejszenie szans dla obywateli amerykańskich. Co ciekawe, ponad 30% uważa, że kraje nieanglojęzyczne powinny dbać o anglojęzycznych gości. To stwierdzenie skłoniło nas do głębszego przyjrzenia się statystykom ankietowanych.

Zakwaterowanie językowe jest kwestią polityczną

W dzisiejszej Ameryce tożsamość polityczna jest tematem dominującym w większości aspektów życia. Istnieje wyraźna rozbieżność między dwiema głównymi partiami politycznymi, jeśli chodzi o ich opinie na temat języka.

Większość Republikanów - ponad 9 na 10 - uważa, że Stany Zjednoczone powinny mieć język urzędowy, a warunkiem uzyskania obywatelstwa powinna być dobra znajomość języka angielskiego. Porównaj to z 66% Demokratów, którzy byli tego samego zdania, a zaczniemy dostrzegać, jak podziały polityczne kształtują różne poglądy.

Młodsze pokolenia są bardziej skłonne akceptować inne języki

Istnieją również rozbieżności między grupami wiekowymi. Ogólnie rzecz biorąc, młodsze pokolenia były bardziej otwarte na przyjęcie osób posługujących się językami innymi niż angielski. Siedemdziesiąt pięć procent millenialsów i 60% osób z wyżu demograficznego z zadowoleniem przyjęło języki inne niż angielski.

Statystyki te pokazują, że choć istnieją różnice związane z wiekiem, nie są one tak znaczące jak podziały polityczne. Większość z nich pomogłaby osobie nie mówiącej po angielsku, a ponad połowa nie obraziłaby się za to, że ktoś mówi w innym języku niż angielski.

Co można wywnioskować z tych wyników? Krótko mówiąc, starsi republikanie częściej sprzeciwiali się przyjmowaniu osób mówiących w różnych językach. Młodsi Demokraci częściej popierali ten pomysł. Niezależnie od wieku i tożsamości politycznej, ponad połowa wszystkich ankietowanych pomogłaby osobom nieanglojęzycznym i dostosowała się do ich języków.

Fakt ten potwierdza jeszcze jedna, ostatnia statystyka. Ponad 40% ankietowanych chciałoby, aby ich dzieci uczęszczały do szkoły dwujęzycznej lub z językiem obcym. Hiszpański, francuski i chiński mandaryński to trzy najczęściej wybierane języki w takich szkołach.

Nawet bez specjalnych szkół, aplikacje i narzędzia internetowe sprawiają, że nauka nowych języków jest przyjemna i dostępna. Platformy takie jak Preply, na przykład, zapewniają dostęp do nauczycieli mówiących biegle w wielu językach. Większość uczniów korzystających z Preply decyduje się na naukę angielskiego online, ale tysiące uczą się również hiszpańskiego, japońskiego, niemieckiegoi wielu innych języków.

Wnioski

Według danych United States Census Bureau, 21,6% osób posługuje się w domu językiem innym niż angielski. Wyobrażenie o Stanach Zjednoczonych jako tyglu kulturowym jest powszechne, a większość respondentów popiera uwzględnianie innych języków. Jednak wciąż odczuwamy dyskomfort związany z tym, co nieznane. Niemal 2 na 5 osób odczuwa dyskomfort, słysząc w miejscach publicznych język inny niż angielski, a prawie połowa skrytykowała kogoś za mówienie w innym języku lub była świadkiem takiej krytyki.

Mimo że wiele osób popiera działania na rzecz innych języków, nadal istnieje potrzeba rozwoju i zrozumienia różnych języków i kultur.

Story Page