Gałąź lub gałązka

Gałąź lub gałązka

Gałąź lub gałązka

Chociaż możemy powiedzieć "on a limb", poprawnym mianownikiem tego rzeczownika byłaby gałąź. Co oznacza to słowo i jakie jest jego znaczenie? Ma ono sześć różnych znaczeń. Jest to gałąź wyrastająca z pnia dużego drzewa. Drugie znaczenie to gałąź w gospodarce narodowej, administracji lub nauce. Trzecie znaczenie odnosi się do bocznej gałęzi rodziny lub plemienia. W terminologii medycznej "gałąź" jest kończyną narządu. W myślistwie jest to gałąź wieńca jelenia. W języku potocznym słowo "gałąź" może również oznaczać rękę.

Chociaż możemy powiedzieć "na kończynie", poprawnym mianownikiem tego rzeczownika byłaby gałąź. Co oznacza to słowo i jakie jest jego znaczenie? Ma ono sześć różnych znaczeń. Jest to gałąź wyrastająca z pnia drzewa. Drugie znaczenie to gałąź w gospodarce narodowej, administracji lub nauce. Trzecie znaczenie odnosi się do bocznej gałęzi rodziny lub plemienia. W terminologii medycznej "gałąź" jest kończyną narządu. W myślistwie jest to gałąź wieńca jelenia. W języku potocznym słowo "gałąź" może również oznaczać rękę.

Story Page