Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Osoby, które mają predyspozycje do uczenia się języków mogą decydować się na studia filologiczne. Kierunki obcych filologii są oblegane na wszystkich uczelniach w Polsce. Zwykle jest tam więcej kandydatów niż wolnych miejsc. Kandydaci, którym nie udało się dostać na uczelnie państwowe decydują się na studia płatne niepubliczne.

Systematycznie rośnie bowiem zapotrzebowanie na pracowników, którzy dobrze znają języki obce, w tym język rosyjski. Dlatego właśnie tak często obecnie wybierana jest filologia rosyjska. Część uczelni wymaga znajomości języka a cześć uczy go od podstaw. Na filologii rosyjskiej studenci będą poznawać praktyczne techniki związane z posługiwaniem się językiem i uczą się pracy nad tłumaczeniami. Absolwent ma bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o poszukiwanie pracy. Otrzymać może zatrudnienie jako nauczyciel, trener, szkoleniowe, w instytucjach państwowych i kulturalnych. Duża część absolwentów zajmuje się tłumaczeniami.

Co będzie trzeba zrobić, by być tłumaczem?

Zawód tłumacza przysięgłego to zawód zaufania publicznego. Wykonywanie go będzie regulowane ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zgodnie z zapisami tej ustawy takim tłumaczem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła studia wyższe i ma bardzo dobrą znajomość języka rosyjskiego, posiada polskie obywatelstwo, nie była karana i ma zdolność do czynności prawnych a także zdała pozytywnie egzamin na tłumacza przysięgłego.

Egzamin tłumacza przysięgłego

Chęć przystąpienia do egzaminu należy zgłosić do Ministra Sprawiedliwości a Przewodniczący Komisji będzie wyznaczał miejsce oraz termin dla egzaminu. Kosztuje on 800 złotych i składa się z części pisemnej oraz ustnej. Po jego zdaniu dostaje się oficjalne świadectwo od Ministra Sprawiedliwości. Po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych języka rosyjskiego tłumacz będzie miał prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Jakie są obowiązki tłumacza przysięgłego?

Na tłumacza nałożone są pewne zobowiązania. Nie może on odmówić tłumaczenia w prowadzonym postępowaniu na żądanie policji, sądu bądź prokuratora albo organów administracji publicznej. Tłumacz jest zobowiązany do prowadzenia repetytorium, gdzie będzie notował wszystkie wykonane tłumaczenia. Tłumaczone dokumenty muszą otrzymywać owalną pieczęć, którą zamawia się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości w Mennicy Państwowej. Na tłumaczeniach musi być wymieniona pozycja, pod którą to tłumaczenie będzie się znajdować w repetytorium.

Jeśli tłumacz będzie wykonywał tłumaczenia dla organów administracji publicznej, sądu, policji czy prokuratury będą obowiązywać stawki wynagrodzenia ustalone w specjalnym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Story Page