Minister zdrowia czy minister zdrowia?

Minister zdrowia czy minister zdrowia?

Minister Zdrowia czy Minister Zdrowia?

Zgodnie z zasadami polskiej ortografii nazwy urzędów jednoosobowych piszemy małą literą: minister zdrowia. Wyjątek stanowią akty prawne. W tych przypadkach wielką literą pisze się zarówno tytuł, jak i treść dokumentu: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zwyczaj zezwala na pisanie nazw poszczególnych urzędów wielkimi literami w innych tekstach, o ile odnoszą się one do konkretnej osoby i występują w pełnym brzmieniu. Na przykład: "W zeszłym tygodniu minister zdrowia Jan Kowalski odwiedził nasz szpital".

Zgodnie z zasadami polskiej ortografii nazwy urzędów jednoosobowych piszemy małą literą: minister zdrowia. Wyjątkiem są akty prawne. W tych przypadkach należy użyć wielkiej litery zarówno w tytule, jak i treści dokumentu. Przykładowo, Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zwyczaj zezwala na pisanie nazw poszczególnych urzędów wielkimi literami w innych tekstach, o ile odnoszą się one do konkretnej osoby i występują w pełnym brzmieniu. Na przykład: "W zeszłym tygodniu minister zdrowia Jan Kowalski odwiedził nasz szpital".

Story Page