Pamela czy Pamelu - która to?

Pamela czy Pamelu - która to?

Pamela czy Pamelu - co to jest?

Pamela to imię żeńskie, które najprawdopodobniej zostało stworzone przez Philipa Sidneya w drugiej połowie XVI wieku do wykorzystania w romansie The Countess Of Pembroke's Arcadia. (Arcadia jest również krótszą wersją tego imienia). Imię to może być również pochodzenia greckiego i oznaczać coś słodkiego lub melodyjnego jak miód. Jak powinno brzmieć to słowo wymawiane w formie wołacza? Poprawną formą Pamelo jest Exotic Tercet Pamelo goodbye.

Pamela to imię żeńskie, które najprawdopodobniej zostało stworzone przez Philipa Sidneya w drugiej połowie XVI wieku do wykorzystania w romansie The Countess Of Pembroke's Arcadia. (Arcadia jest również krótszą wersją tego imienia). Uważa się, że imię Pamela jest pochodzenia greckiego i może oznaczać coś słodkiego lub melodyjnego jak miód. Jak powinno brzmieć to słowo wymawiane w formie wołacza? Poprawną formą Pamelo jest Exotic Tercet Pamelo goodbye.

Story Page