Rozwód czy rozwód?

Rozwód czy rozwód?

Rozwód czy rozwód?

Bezokoliczniki zakończone na -sc i -zc są mylące, ponieważ oznaczają różne rzeczy. To divorce oznacza udzielenie rozwodu parze lub spowodowanie rozpadu małżeństwa. Dodając "to" do czasownika, nabiera on dwóch różnych znaczeń. Pierwszym z nich jest uzyskanie rozwodu. Drugim jest pisanie lub mówienie o czymś w długi, szczegółowy sposób. Forma niedokonana tego czasownika to: to divorce. Divorce oznacza poruszać się, przewozić wiele rzeczy lub ludzi w różnych kierunkach. To słowo może być użyte jako bezokolicznik czasownika: to distribute.

Bezokoliczniki zakończone na -sc i -zc są mylące, ponieważ oznaczają różne rzeczy. To divorce oznacza dać komuś rozwód lub spowodować rozpad małżeństwa. Dodając "to" otrzymujemy czasownik o dwóch znaczeniach. Pierwszym z nich jest uzyskanie rozwodu. Drugim jest pisanie lub mówienie o czymś w długi, szczegółowy sposób. Forma niedokonana tego czasownika to: to divorce. Divorce oznacza poruszać się, przewozić wiele rzeczy lub ludzi w różnych kierunkach. To słowo może być użyte jako czasownik nieokreślony: to distribute.

Story Page