Szwedzki lub szwedzki

Szwedzki lub szwedzki

Szwedzki lub szwedzki

Ta forma pochodzi bezpośrednio od rzeczownika Swede, który oznacza ludzi ze Szwecji. Stosowany jest następujący zapis: szwedzki, szwedzki. Jeśli przymiotnik jest użyty bez rzeczownika, oznacza to Szwed. Tłumacz szwedzkiego, kurs szwedzkiego, nauka szwedzkiego online. Potop szwedzki - wojna polsko-szwedzka z XVI w., szwedzki stół (bufet) - sposób serwowania wielu potraw poprzez wystawianie na blatach w dowolnej ilości oraz klucz szwedzki - środowiskowe określenie klucza służącego do dokręcania śrub.

Forma ta wywodzi się bezpośrednio od rzeczownika Szwed, który oznacza ludzi pochodzących ze Szwecji. Stosowany jest następujący zapis: Szwed, szwedzki. Jeśli przymiotnik jest używany bez rzeczownika, jest nazywany szwedzkim. Tłumacz szwedzkiego, kurs szwedzkiego, nauka szwedzkiego online. Potop szwedzki - wojna polsko-szwedzka z XVI wieku, szwedzki stół (bufet) - sposób serwowania wielu dań poprzez wystawianie na blatach w dowolnej ilości oraz klucz szwedzki - środowiskowe określenie klucza służącego do dokręcania śrub.

Story Page