TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY ROSYJSKI -TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumaczem języka rosyjskiego może być osoba, która zna biegle język polski, ukończyła studia wyższe i zdała egzamin z tłumaczenia z języka obcego na język polski i odwrotnie. W tym przypadku językiem obcym oczywiście jest język rosyjski. Ustawa określa teoretyczne zasady pracy, oczywiście dla tłumacza najciekawsze będzie praktyka pracy.

Tłumacz przysięgły rosyjski – specyfika pracy

Praca tłumacza polega na tłumaczeniu dokumentów różnego rodzaju: akty urodzenia, prawa jazdy, zaświadczenia lekarskie, dyplomy, umowy – wszystko co będzie potrzebne do urzędów, sądów, policji czy prokuratury. W przypadku wykonywania takich tłumaczeń ważną kwestią będzie również dbanie o zachowanie wizualnego podobieństwa tłumaczeń. Jeśli znajduje się na dokumencie logo musimy również taką informację umieścić w tłumaczeniu. Niektórzy tłumacze informują nawet o kolorze pieczęci.

Na końcu dokumentu znajduje się informacja o języku z jakiego dokument jest tłumaczony, informacja o numerze tłumacza nadanym przez Ministra Sprawiedliwości, informacja na temat ilości przetłumaczonych stron, numer dokumentu w rejestrze i data tłumaczenia. Wszystkie dokumenty muszą znaleźć się repertorium prowadzonym przez tłumacza. Ta ewidencja określa również jaki był tłumaczony dokument, jak był obszerny. Każdy dokument ma swój numer, który wynikać będzie z repertorium.

Tłumacz rosyjskiego

Trudne przypadki w pracy – tłumacz przysięgły rosyjski

Na swojej zawodowej drodze tłumacz może mieć trudne zadania do wykonania. Są takie sytuacje, gdy każde słowo może mieć znaczenie, dlatego dokładność w wykonywaniu tłumaczeń może mieć istotne znaczenie. Jeśli tłumacz nie będzie pracował starannie nad dokumentami może liczyć się między innymi z tym, że będzie musiał zapłacić karę na rzecz niezadowolonego klienta. Tłumacz powinien więc posiadać rozległą wiedzę i często nie tylko językową. Aby wypełniać profesjonalnie swoje obowiązki musi znać pojęcia z zakresu prawa oraz dziedzin specjalistycznych. Dodatkowo ważne będzie, by cały czas dokształcał się w zakresie znajomości języka.

Tłumacz przysięgły rosyjski – ciekawe przypadki

Bez wątpienia ze względu na inny alfabet używany w Rosji tłumaczenia mogą wiązać się z różnymi ciekawymi przypadkami. Między innymi zaliczyć należy do nich kwestię tłumaczenia nazw własnych, nazw geograficznych czy nazw firm i organizacji społecznych. Dodatkowo więc tłumacz powinien znać techniki przekładu jakie w takiej sytuacji powinien zastosować, by dobrze dokonać takiego tłumaczenia.

Story Page