TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY ROSYJSKI -TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumaczem języka rosyjskiego może być osoba, która zna biegle język polski, ukończyła studia wyższe i zdała egzamin z tłumaczenia z języka obcego na język polski i...

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Osoby, które mają predyspozycje do uczenia się języków mogą decydować się na studia filologiczne. Kierunki obcych filologii są oblegane na wszystkich uczelniach w Polsce. Zwykle jest tam więcej kandydatów niż wolnych miejsc...

Tłumacze przysięgli w innych krajach: Rosja

W Rosji nie ma zawodu tłumacza przysięgłego. W rosyjskich dokumentach rządowych można...