Tłumacze przysięgli w innych krajach: Rosja

W Rosji nie ma zawodu tłumacza przysięgłego. W rosyjskich dokumentach rządowych można znaleźć wzmiankę o sądowym tłumaczu, jednak nie jest to zawód prawnie regulowany. Taki tłumacz jest najczęściej proszony w momencie, gdy na rozprawie sądowej pojawiają się osoby, które językiem obcym się nie posługują.

Niestety taki tłumacz poza poświadczeniem znajomości języka nie jest inaczej sprawdzany. Nie ma egzaminów na tłumacza, nie wydaje się licencji, które mogą potwierdzić kwalifikacje danej osoby. W Polsce, by zostać tłumaczem przysięgłym należy zdać egzamin, który składa się z dwóch części i ma potwierdzić profesjonalizm tłumacza.

Kto może dokonywać tłumaczeń na terenie Rosji

W Rosji każdy kto zna biegle język obcy może podejmować się tłumaczenia dokumentów w obcym języku. Są one potem potwierdzane przez notariusza, jednak trzeba pamiętać, że żadna z tych osób nie będzie ponosić prawnej odpowiedzialności za to, że tłumaczenie będzie dokonane błędnie. Mimo tego, że zawód tłumaczenia nie istnieje formalnie funkcjonuje Związek Tłumaczy Rosji, który od lat walczy o to, by doszło do prawnego uregulowania tego właśnie zawodu. Dąży się do tego, by wprowadzona została licencja na tłumacza przysięgłego. Ma to przede wszystkim bezpośrednio wpływać na jakość dokonywanych tłumaczeń, które często realizowane są błędnie albo niedokładnie a to prowadzi do wielu problemów i dalej może generować poważne, dodatkowe koszty.

Tłumacz przysięgły

W Rosji obecnie funkcjonuje wiele szkół, które zajmują się przygotowywaniem tłumaczy do pracy. Uczniowie są edukowaniu w tłumaczeniach z dwóch języków obcych. Powszechnie wybierane są języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i chiński. Oprócz tego pojawiają się arabski, grecki, włoski, turecki, japoński czy koreański. Dzięki temu osoba, która przygotuje się do takiej pracy będzie miała szerokie możliwości pracy za granicą. Jednak taka szkoła nie pozwoliłaby np. na pracę tłumacza przysięgłego w Polsce, ponieważ u nas wymagana będzie doskonała znajomość języka z różnych dziedzin nauk.

Uznanie w Polsce dokumentów tłumaczonych w Rosji

Tłumaczenia, które dokonywane są w Rosji nie mają szans na to, by uzyskać zatwierdzenie w naszym kraju. z tego względu, że zawód tłumacza nie jest w Rosji uregulowany tłumaczenia dokonywane z języka rosyjskiego muszą być wykonane przez tłumacza zaprzysiężonego w polskim Ministerstwie Sprawiedliwości. Związane jest to z wymaganiami jakie stawia się tłumaczom przysięgłym, by mogli w ogóle na terenie naszego kraju wykonywać swoje zadania.

Story Page